[Τσουκνίδες]-Τσουκνιδοπαρουσίαση στην κατάληψη Ζιζάνια-26/10-8 μμ

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 25/10/2023
Υλικό άλλων ομάδων

Τσουκνιδοπαρουσίαση με προβολή, μπαρ και μοίρασμα χειμερινών φυντανιών

Κοντεύοντας στον έναν χρόνο πολιτικής ζύμωσης και συντροφικής συνύπαρξης, οι τσουκνίδες θελήσαμε να σας συστηθούμε! Έτσι, δοκιμάζοντας να αντισταθούμε στην απρόσωπη έκθεση στο ίντερνετ, επιλέγουμε να συναντηθούμε από κοντά, να μοιραστούμε τα πολιτικά μας σκεπτικά και να συζητήσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο διαλέξαμε να προβάλουμε το ντοκιμαντέρ “If a tree falls, a story of the earth liberation front” (όταν πέφτει ένα δέντρο, μια ιστορία του μετώπου απελευθέρωσης της γης) καθώς οι αγώνες που παρουσιάζει (μας) προσφέρουν έμπνευση και θεωρούμε σημαντική την ιστορία της άμεσης οικολογικής δράσης. Παράλληλα, θα εκθέσουμε distro με μπροσούρες που μας έχουν προβληματίσει γόνιμα, έντυπα από δράσεις που συμμετείχαμε και το αυτοπαρουσιαστικό μας κείμενο. Δεν θα λείψουν βέβαια και οι τσουκνιδόπιτες, τα μπυράκια, οι χυμοί καθώς και γλαστράκια με μπρόκολα, καρότα και άλλα χειμερινά φυντάνια όπως και συμβουλές για την φροντίδα τους.

Όλα τα παραπάνω θα τα βρείτε στο (επανα)κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο των Ζιζανίων. Υπερασπιζόμαστε έμπρακτα τις καταλήψεις γιατί σε αυτές συναντιόμαστε,συγκρουόμαστε, φλερτάρουμε και αντιστεκόμαστε μαζί στον ζόφο της καταστολής. Να έιμαστε οι τσουκνίδες που ξεπροβάλουν από τις ρωγμές του τσιμέντου τους. Μέχρι την ολική απελευθέρωση.

ΟΥΤΕ ΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΟΥΤΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΡΑΝΣΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΠΕ ΑΝΑΡΧΙΑ

10, 100 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΕ ΔΑΣΗ, ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

* Η προβολή θα είναι στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

Τσουκνίδες- αναρχική συλλογικότητα για την ολική απελευθέρωση

Tsouknidopresentation with screening, bar and winter plants give away

Approaching a year of political ferment and comradely coexistence, tsouknides wanted to introduce ourselves to you! So, trying to resist the impersonal exposure of the internet, we choose to meet in person, share our political thoughts and discuss. In this context we chose to show the documentary “If a tree falls, a story of the earth liberation front” as the struggles it presents offer (us) inspiration and we consider important the history of direct ecological action. At the same time, we will exhibit a distro with brochures that have troubled us fruitfully, printed materials from actions we participated in and our self-presentational text. Of course, there will be nettle pies, beers, juices as well as pots with broccoli, carrots and other winter plants given out with advice on their care.

All of the above, you will find in the (re)occupied social center of Zizania. We defend the occupations in practice because there we meet, we get in conflict, we flirt and together we resist the gloom of repression. May we be the nettles that emerge from the cracks of their cement. Until total liberation.

NEITHER STATISM NOR DEMOCRACY, TRANSFEMINISM AND ANTISPE ANARCHY

10,100 ARE NOT ENOUGH SQUAT AT FORESTS, UNI’S AND HOODS

*the screening will be in english with greek subtitles

Tsouknides- Anarchist collective for total liberation

-Τσουκνίδες Αναρχική συλλογικότητα για την ολική απελευθέρωση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *