[Πάτρα, κόκκινα μαντήλια] Αφίσα για συγκέντρωση 15/1

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 10/01/2022
Υλικό άλλων ομάδων

*Τα κείμενα που φιλοξενούνται στην κατηγορία “υλικό άλλων ομάδων” φέρουν την ευθύνη των υπογραφών τους και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη της κατάληψής μας για τα θέματα στα οποία τοποθετούνται. Το κριτήριο για τη δημοσιοποίησή τους είναι το γεγονός ότι μας εστάλησαν με την επιθυμία για ανοιχτή διαδικασία διαλόγου στο πλαίσιο μιας απαραίτητης, θεωρούμε, ιδεολογικής διαπάλης για την εξέλιξη των κινηματικών θεωρητικών εργαλείων.[Kατάληψη Σινιάλο]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *