Κυριακή 21/4 & Κυριακή 28/4, 13:00-16:00 στην κατάληψη Αγρός – Εργαστήρι αυτομόρφωσης: Σχεδιασμός αφίσας & εντύπου

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 17/04/2024
Υλικό άλλων ομάδων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *