Ισλανδία: 4 Οκτώβρη, έξω από την βουλή πρώτη μέρα τής χειμερινής της περιόδου…

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 05/10/2010
Διεθνή Νέα