Για μια ελευθεριακή δικαιοσύνη. Για μια δικαιοσύνη ενάντια στην Κυριαρχία και το Κράτος (ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ)

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 29/12/2022
Free Project

Είμαστε ο Υπόγειος Ιλισός, Αναρχική Κοινότητα Αγώνα, που δραστηριοποιούμαστε στα Ανατολικά της Αθήνας από τον Γενάρη του 2019. Τα άτομα που βρεθήκαμε αρχικά, συγκροτηθήκαμε ως ομάδα με βάση τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις εμπιστοσύνης και κοινής εμπει­ρίας, χωρίς να προηγηθεί κάποια μεγάλη θεωρητι­κή ανάλυση. Έχοντας, επίσης, στο μυαλό μας και τις συνθήκες που διώχνουν τους ανθρώπους από τους αγώνες και τα συλλογικά σχήματα – γεγονός που έχει γίνει ρουτίνα.

Από την ίδρυση της ομάδας μέχρι και σήμερα έχουμε προχω­ρήσει όσο μπορούσαμε τη συζήτηση περί της ιδεολογικής και πολιτικής μας συγκρότησης. Μια συζήτηση που συνεχίζεται και παίρνει τη μορφή νέων θέσεων της ομάδας, θέσεων που αφορούν και το ζήτημα της οργάνωσης των αναρχικών, αλλά και της παρέμβασής μας στο κοι­νωνικό πεδίο. Αυτές οι θέσεις θα δημοσιοποιηθούν στο μέλλον και με βάση αυτές θα πορευτούμε. Σε αυτή την έκδοση έχουμε συμπεριλάβει εκείνες τις θέσεις που θεωρήσαμε αναγκαία προϋπόθεση για το ζήτημα της δικαιοσύνης.

Ως «Υπόγειος Iλισός» έχουμε δημιουργήσει μια δομή αυτομόρφωσης που δεν ξεκινά από ένα ενδιαφέρον θεωρητικό ζήτημα ή βιβλίο. Ξεκινά από τις πολιτικές μας ανάγκες και σκοπούς. Δηλαδή, από τα ερωτήματα που μας τίθενται στους κοινωνικούς αγώνες και τις πολιτικές μας παρεμβάσεις, από τα εμπόδια που βρίσκουμε στην πολιτική μας καθημερινότητα. Προσπαθούμε μέσα από κείμενα και άλλες πηγές (που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα πλαίσια του χρόνου μας) να απαντάμε με έναν τρόπο άμεσο και πρακτικό σε αυτά τα ερωτήματα, με έναν τρόπο που θα εκφράζεται στην πολιτική μας παρέμβαση, που θα γίνεται, στην καλύτερη περίπτωση, θέση και πρακτική μας. Θέλαμε αυτή η δομή να είναι σταθερή και μόνιμη, να είναι κάτι σαν το δικό μας σχολείο. Γι’ αυτό βαφτίσαμε αυτή τη δομή «Υπόγειο Σχολείο».

Ένα από τα θέματα με το οποίο καταπιαστήκαμε είναι η δικαιοσύνη, αλλά δεν εξαντλήθηκε σ’ αυτό. Το ερώτημα που θέσαμε ήταν «Τι σημαίνει τελικά δικαιοσύνη για τον αγωνιζόμενο κόσμο, πώς έχει ασκηθεί από τη μεριά μας έως τώρα και πώς θα μπορούσε να ασκείται;». Τα προτάγματα της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης, αν και προέρχονται από την αναρχία και τίθενται ρητά από τις κοινότητες, πολλές φορές δεν έχουν υπηρετηθεί. Αυτό είναι κάτι που έχουμε συναντήσει και στα ανατολικά της Αθήνας. Οι συγκρούσεις στο εσωτερικό των κοινοτήτων, οι σεξιστικές επιθέσεις, οι εξουσιαστικές συμπεριφορές, η κοινωνική, αλλά και η σωματική εξόντωση ενάντια σε συντρόφισσες/ους είναι πρακτικές πολύ συχνές στις “νησίδες ελευθερίας” μας. Ορισμένα περιστατικά που έχουν γίνει είναι βαρύτατης σημασίας κι έχουν μη-αντιστρεπτές συνέπειες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε επιλέξει τη θέση της μη ουδετερότητας. Είναι απόφασή μας να μη σιωπήσουμε για όσα έχουν γίνει. Έχοντας ως πεδίο αναφοράς τις ανατολικές γειτονιές της Αθήνας, εδώ και καιρό συζητάμε στο εσωτερικό μας περιστατικά ενδοκινηματικών συγκρούσεων και εξουσιαστικών πρακτικών. Οι κουβέντες αυτές, αλλά και η επιλογή μας να τοποθετηθούμε σε αυτά τα ζητήματα πέρα από τις λύσεις της καταγγελίας και του αποκλεισμού ή της αποσιώπησης και της ουδετερότητας, μας οδήγησαν να διερευνήσουμε έναν τρίτο δρόμο που η αρχή του θα είναι αποτέλεσμα των θέσεών μας γύρω από την απονομή δικαιοσύνης. Αυτός ο τρίτος δρόμος απαιτεί βέβαια από εμάς την κατανόηση τόσο του ορισμού της δικαιοσύνης από τη δικιά μας αντιεξουσιαστική, αναρχική και αντικρατική σκοπιά, όσο και τη διερεύνηση  των ήδη υπαρχόντων παραδειγμάτων του παρελθόντος στην Ελλάδα και ευρύτερα, στα οποία η δικαιοσύνη δεν ασκούνταν από το κράτος μέσω δικαστηρίων, αλλά από τις ίδιες τις κοινότητες όπου δημιουργούνταν τα προβλήματα.

Έτσι καταλήξαμε στη συγγραφή του βιβλίου «Για μια ελευθεριακή δικαιοσύνη. Για μια δικαιοσύνη ενάντια στην Κυριαρχία και το Κράτος ».

Το βιβλίο αυτό διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες. Στις δύο από αυτές (μέρη Β και Γ) παρουσιάζονται οι πηγές που αξιοποιήσαμε κατά τη διάρκεια του κύκλου αυτομόρφωσης. Η πρώτη αφορά ιστορικές, επαναστατικές και μη, εμπειρίες απονομής δικαιοσύνης ανά τον κόσμο, ενώ η δεύτερη προσεγγίζει περισσότερο θεωρητικές και πολιτικές πτυχές της έννοιας της δικαιοσύνης. Στην πρώτη ενότητα (μέρος Α) εκθέτουμε τις πολιτικές μας θέσεις για τα ζητήματα που αφορούν την ελευθεριακή δικαιοσύνη. Στην τελευταία ενότητα (μέρος Δ) παρουσιάζουμε τα συμπεράσματά στα οποία καταλήξαμε και προτείνουμε όχι μόνο στον αναρχικό χώρο αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα.

Εάν επιθυμείτε να το έχετε σε έντυπη μορφή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail. Παρακάτω το βρίσκετε σε ηλεκτρονική μορφή.

Το βιβλίο δεν είναι εμπόρευμα και διανέμεται με ελεύθερη συνεισφορά, έντυπα και ηλεκτρονικά. Η τιμή κόστους είναι 1,45 ευρώ/αντίτυπο. Για όσα άτομα θέλουν να στηρίξουν πολιτικά και οικονομικά την ομάδα μας, την πολι­τική μας δραστηριότητα και τις ανάγκες διανομής, παρουσίασης, μετακίνησης και διάδοσης του βιβλίου η προτεινόμενη τιμή, από εμάς, είναι στα 3,5 ευρώ.

Κάθε εμπορευματική/εξουσιαστική χρήση αυτής της έκδοσης θα θεωρηθεί εχθρική πράξη προς τους σκοπούς της και τα ιδεώδη μας.

 

Συντροφικά,

Υπόγειος Ιλισός

Αναρχική Κοινότητα Αγώνα από τα Ανατολικά της Αθήνας

 

 

«Το μέλλον δεν προετοιμάζεται χωρίς δράση στο παρόν»

Diego Abad de Santillán

 

Οφειλόμενη επανόρθωση για την έκδοση “Για μια ελευθεριακή δικαιοσύνη”, Κεφάλαιο Β.5

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 4 μέρη (Α,Β,Γ,Δ). Τα μέρη Β,Γ είναι, όπως έχουμε γράψει, καταγραφή πηγών που έχουν διαβαστεί συλλογικά ή ατομικά. Οι σχολιασμοί σε αυτά είναι ελάχιστοι και όπου υπάρχουν διευκρινίζονται. Οφείλουμε, όμως, να διορθώσουμε ένα σημαντικό λάθος, που μάθαμε τώρα. Το κείμενο Β.5 είναι στην πραγματικότητα κείμενο του Γιάννη Ευσταθίου, ελάχιστα επεξεργασμένο και μορφοποιημένο από τον σύντροφο Γιάννη Π. Το αρχικό κείμενο του Γιάννη Ευσταθίου μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (1). Το blog, στο οποίο βρίσκεται το αρχικό κείμενο, αναφέρεται στις πηγές αλλά σίγουρα απαιτείται μια ειδική αναφορά όπως και στις υπόλοιπες πηγές (π.χ. Σωτηρόπουλος).

Εξαιτίας του τρόπου που έγινε η καταγραφή προέκυψε αυτό το λάθος χωρίς να υπάρχει καμία πρόθεση από τη μεριά μας. Η αυτομόρφωση/συζήτηση έλαβε χώρα από το φθινόπωρο του 2019 και τέλειωσε το καλοκαίρι του 2020. Τότε κατατέθηκαν τα κείμενα που μας είχε δώσει ο Γιάννης Π. ανάμεσα σε όλες τις άλλες εισηγήσεις από τις άλλες πηγές. Το Β.5 είναι ένα μέρος αυτών των κειμένων. Η υπόλοιπη επεξεργασία έγινε από εμάς (για τα μέρη Α, Δ, για το πως θα διαρθρωθεί όλο το βιβλίο, ποιες πηγές θα βάλουμε κτλ), χωρίς την παρουσία του Γιάννη – αφού δεν ήταν μέλος της ομάδας μας – και σε διάσπαρτο χρόνο σε διάστημα 2,5 ετών. Έτσι, δεν υπήρχε η κατάλληλη επικοινωνία για να διευκρινιστούν ακριβώς οι πηγές, οι οποίες δεν είχαν κατατεθεί αρχικά το 2020. Οι πηγές κατατέθηκαν το καλοκαίρι του 2022, σε χρόνο που και ο Γιάννης Π. δεν είχε δει πώς τα είχαμε οργανώσει και ταξινομήσει στο βιβλίο.

Ζητούμε συγνώμη για την όποια δυσχέρεια μπορεί να προκάλεσε αυτό το λάθος στον συγγραφέα. Διορθώνουμε το λάθος στην ψηφιακή έκδοση που μπορείτε να βρείτε εδώ. Θα διορθωθεί σε όποια περίπτωση επανέκδοσης στην έντυπη μορφή και θα αναφέρεται καθαρά σε τυχόν παρουσιάσεις. Στην έντυπη μορφή που θα αρχίσουμε να διανέμουμε τώρα θα επισυνάπτεται τυπωμένη η παρούσα ανακοίνωση μαζί με τις διορθώσεις που υπάρχουν στη νέα, ψηφιακή εκδοχή του βιβλίου.

Συντροφικά,
Υπόγειος Ιλισός

(1) https://bestimmung.blogspot.com/2016/09/blog-post_29.html

 

Για μια ελευθεριακή δικαιοσύνη, 2022, Υπόγειος Ιλισός

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *