ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 26/02/2024
Κινηματικά Νέα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ// ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΔΟΣΤΕ!!

 

(TW: αναφορές σε αυτοκτονία)

 

Πριν κάποιες μέρες, 36 φυλακισμένοι Αιγύπτιοι πρόσφυγες ξεκίνησαν απεργία πείνας στο κέντρο κράτησης Κορίνθου. Οι 23 διέκοψαν την απεργία πείνας ενώ 13 εξακολουθούν μέχρι δικαίωσής τους.

 

Τρεις από τους κρατούμενους επικοινώνησαν μαζί μας και μας ζήτησαν να δημοσιεύσουμε τις παρακάτω μαρτυρίες. Ο ένας πάσχει από βαριά ασθένεια και χρειάζεται ιατρική φροντίδα.

 

Υπενθυμίζεται ότι κρατούνται παράνομα χωρίς να τους έχει δοθεί ακόμα η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ασύλου.

 

 

«Είμαι ο Ahmed Fawzi Abdel Salam από την Αίγυπτο. Ήρθα στην Ευρώπη για ελευθερία και ελευθερία δεν βρήκα. Βρήκα βασανιστήρια και, ενώ είμαι ασθενής, δεν μου παρέχεται θεραπεία ή γιατροί. Έρχομαι από τη Λιβύη μετά από 6 μήνες βασανιστηρίων και εξευτελισμού. Παραλίγο να πνιγούμε δύο φορές στα βάθη της θάλασσας. Υποφέραμε, οπότε ζητήσαμε βοήθεια. Η έκκληση για βοήθεια οδήγησε στον σκοτωμό μας και στη μεταφορά μας στη φυλακή. Πρώτα στο Μενίδι επί δύο μήνες και μετά στη φυλακή Κορίνθου. Για ποιο λόγο; Ζητώ να φύγω από εδώ το συντομότερο δυνατό. Τώρα, αν δεν καταφέρω να φύγω από εδώ, θα αυτοκτονήσω. Για μένα, αυτό το είναι προτιμότερο από το να είμαι ζωντανός στις φυλακές και στα βασανιστήρια.»

 

«Muhammad Bassiouni Hagras, Αιγύπτιος. Είμαι υπεύθυνος για τις 5 ανιψιές μου, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Ταξίδεψα στη Λιβύη και πέρασα 8 μήνες εξευτελισμού και βασανιστηρίων. Τα υπομείναμε για χάρη της ελευθερίας και για να βελτιώσουμε το βιοτικό μας επίπεδο. Το σπίτι μου δεν έχει χρήματα. Ήρθαμε εδώ για να βελτιώσουμε το βιοτικό μας επίπεδο, για να εργαστούμε και όχι για να φυλακιστούμε. Τι έκανα στους διαχειριστές της φυλακής; Ήθελα να βελτιώσω τις συνθήκες διαβίωσής μου και όχι να καταστρέψω τη ζωή μου και να μπω στη φυλακή. Επιζητώ βοήθεια. Εγώ και όλοι όσοι βρίσκονται εδώ στη φυλακή της Κορίνθου. Ήρθαμε για την ελευθερία, όχι για τη φυλακή. Ριχτήκαμε στο θάνατο για μια καλύτερη ζωή, για την ελευθερία, όχι για τη φυλακή, και θα πνιγόμασταν στα ανοιχτά της θάλασσας. Ζητήσαμε. Η ελληνική βοήθεια ήρθε σε μας. Αν ξέραμε ότι αυτή η βοήθεια ήταν φυλακή, δεν θα ζητούσαμε βοήθεια από αυτούς. Θα ήταν καλύτερα για μας να πεθαίναμε στη θάλασσα παρά να πεθάνουμε αργά εδώ στις φυλακές. Γιατί μας συμβαίνει αυτό και γιατί κρατούμαστε εδώ;»

 

«Είμαι ο Ahmed Kamal Al-Badawi. Είμαι πολύ κουρασμένος. Έκατσα στη Λιβύη επί έναν χρόνο, από τις 27 Σεπτεμβρίου 2022. Στη Λιβύη, με χτύπησαν άσχημα και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το όνειρό μου είναι να έρθω εδώ για την ελευθερία και να ζήσω μια αξιοπρεπή ζωή. Η Λιβύη με ταπείνωσε πολύ, αλλά έκανα υπομονή. Η αδελφή μου παντρεύτηκε και δεν μπορούσα να είμαι εκεί μαζί της. Πίσω στην Αίγυπτο, έχω ένα μεγάλο χρέος. Ο αδελφός μου είναι ανάπηρος, ο πατέρας μου έχει πεθάνει και έχω μια δεύτερη αδελφή και τη μητέρα μου. Ήρθα στην Ελλάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ξέρω αν θα με στείλουν μακριά. Είμαι καρδιοπαθής. Εδώ σκέφτομαι μόνο το θάνατο. Ζητώ τη βοήθειά σας.»

 

 

URGENT UPDATE ON THE REFUGEES FROM EGYPT WHO ARE ILLEGALLY DETAINED IN CORINTH// URGENT NEED FOR MEDICAL CARE AND LEGAL AID – PLEASE SHARE!!

 

(TW: mentions of suicide)

 

A few days ago, 36 imprisoned Egyptian refugees started a hunger strike in the detention centre of Corinth. 23 of them broke the hunger strike while 13 continue until they are vindicated.

 

Three of the detainees contacted us and asked us to publish the following testimonies. One of them is a patient with a serious condition and needs medical attention.

 

We note the fact that they are being held illegally and have not yet been given the opportunity to apply for asylum.

 

 

“I am Ahmed Fawzi Abdel Salam from Egypt. I came to Europe for freedom and I did not find freedom. I found torture and, although I am a patient, I do not find any treatment or doctors. I come from Libya after 6 months of torture and humiliation. We would have drowned twice in the depth of the sea. We were suffering, so we asked for help. The call for help led to our killing and then to our transfer in a prison. Menidi first, then after two months in Menidi prison, they transferred us to Corinth prison. Why is that? I am asking to leave here as soon as possible. Now, if I do not leave this place, I will commit suicide. For me, this is better than being alive in prisons and torture.”

 

“Muhammad Bassiouni Hagras, Egyptian. I am responsible for my 5 nieces, my father, and my mother. I traveled to Libya and spent 8 months in humiliation and torture. We endured this for the sake of freedom and to improve our standard of living. My house has no money. We are here to improve the standard of living. And to work and not to get in prison. What did I do to the administrators of the prison? I wanted to improve living conditions and not destroy my life and end find myself in prison. I want help. I and everyone who is here in the Corinthos prison. We came for freedom, not prison. We threw ourselves to death for a better life, for freedom, not prison, and we would have drowned in the open sea. We asked. The Greek aid came to us. If we had known that this aid was prison, we would not have asked for help from them. It would have been better for us to die at sea than to die slowly here in the prisons. Why is this happening to us and why are we detained here?”

 

“I am Ahmed Kamal Al-Badawi. I am very tired. I have been in Libya for a year since September 27, 2022. In Libya, I got beaten up badly and for a long time. My dream is to come here for freedom and live a decent life. Libya gave me a lot of humiliation, but I was patient. My sister got married and I couldn’t be there with her. Back in Egypt, I have a big debt. My brother is disabled, my father is dead, and I have a second sister and my mother. I came to Greece for human rights. I don’t know if I will be sent away. I am a heart patient. I only think about death here. I ask for your help.”

Solidarity with migrants

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *