• Σινιάλο reloaded…

    Λόγω αναβάθμισης του espiv το σάιτ μας είναι υπό ανακατασκευή προκειμένου να γίνει συμβατό με τις δυνατότητες που έχει ο κινηματικός σέρβερ. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία που για κάποιο διάστημα θα δυσχεραίνει την έως τώρα επικοινωνία μας. Κατάληψη Σινιάλο

Εγχειρίδιο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες

Εγχειρίδιο ελληνικών