Η κατάρρευση και ο δρόμος προς τη Δύση: η βιωματική εμπειρία ενός μετανάστη

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 24/11/2011
Υλικό άλλων ομάδων

Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να αναδείξει κάποιες πτυχές και διαστάσεις της μετανάστευσης απ’ την Αλβανία.
Η υποκειμενικότητα του κειμένου έγκειται στη βιωματική του αφετηρία, ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναχθεί αξιωματικά σε κανόνα.
Συμβάλλει όμως στην κατανόηση του κόσμου απ’ τον οποίο προέρχονται οι αλβανοί μετανάστες και της διάδρασής τους με τη νέα πραγματικότητα.

Το κείμενο: http://feshgroup.blogspot.com/http://www.clandestina.org/PDF/mprosoyra_teliko_-1.pdf

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *