Πρόγραμμα μαθημάτων αυτομόρφωσης

prog2014

 

****Οι ώρες και οι μέρες των σεμιναρίων του ψηφιακού μοντάζ και των μαθημάτων τις φωτογραφίας θα ανακοινώνονται στην δεξιά στήλη του site έως ότου σταθεροποιηθούν.