Συναυλία αλληλεγγύης στους ολικούς αρνητές στράτευσης

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 12/03/2019
Υλικό άλλων ομάδων

ΠΕΙΡΑΜΑ: ΘΑΛΕΡΟΣ Κ:

μονόπρακτοι «προς την Επιτροπήν»,

πολύπρακτη μουσική «εσωτερική διαδρομή»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΑΡΝΗΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *