Συναντήσεις: Μην εμποδίζετε την απόλαυση!

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 24/06/2021
Free Project

 

Η ομάδα των Συναντήσεων είναι μία συλλογική προσπάθεια που επιδιώκει να δώσει μία δυναμική θεωρητική προσέγγιση της πολιτικής φιλοσοφίας τοποθετώντας στο επίκεντρο τη διαλεκτική σχέση των θεμάτων που διαπραγματεύεται με την επικαιρότητα. Κάθε μέλος της ομάδας εργάζεται αυτόνομα, αλλά και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα στο πλαίσιο της ανάπτυξης της πολιτικής θεωρίας και συλλογικοποίησης της γνώσης για να τροφοδοτήσει μία ευρύτερη συζήτηση. Θα επιχειρήσουμε την ανάδειξη της σελίδας σε τόπο ανταλλαγής δημιουργικής κριτικής. Έτσι, θεωρούμε αναγκαία και ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη δημιουργικής επαφής με άλλες τοποθετήσεις σε παρόμοια πεδία έρευνας…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *