Σάββατο στο Σινιάλο: οι “μάγισσες” στην πυρά του κεφαλαίου και της πατριαρχίας

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 18/03/2011
Εκδηλώσεις & Δράσεις

Εκδήλωση-παρουσίαση της έκδοσης:

Lady stardust ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ

Το κυνήγι μαγισσών στην ευρώπη, οι περιφράξεις
και η ανάδυση του καπιταλισμού

μετάφραση Μωβ Καφενείο

«Το να κατανοήσουμε τις δίκες μαγισσών του 16ου και 17ου αιώνα αποτελεί ζωτικό κομμάτι της κατανόησης της ανάδυσης του καπιταλισμού, του θεσμού της οικογένειας, των γυναικείων ρόλων και της σχέσης μας με τα σώματά μας. Η βαθύτερη σημασία και ο μεγάλος αντίκτυπός τους συχνά αγνοείται ακόμα και στις ριζοσπαστικές αναγνώσεις της ιστορίας. Μία σύντομη γενική επισκόπηση, που εστιάζει στις οικονομικές, κοινωνικές και ιδεολογικές αιτίες και συνέπειες της σφαγής των γυναικών, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της ανάδυσης του καπιταλισμού.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *