Κρίση και καπιταλιστική αναδιάρθρωση: Η υποτίμηση της εργασίας, η κρατική και παρακρατική καταστολή, οι κοινωνικές αντιστάσεις Στην Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37 – Κυριακή 27 Γενάρη, 6 μ.μ.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 24/01/2013
Υλικό άλλων ομάδων
  Κρίση και καπιταλιστική αναδιάρθρωση: Η υποτίμηση της εργασίας, η κρατική και
παρακρατική καταστολή, οι κοινωνικές αντιστάσεις

        Στην Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37 - Κυριακή 27 Γενάρη, 6 μ.μ.

        Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου Αττικής | Σύλλογος Μεταφραστών 
Επιμελητών Διορθωτών | Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου | 
Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων | Σωματείο Βάσης Ανέργων και επισφαλώς 
εργαζομένων | "Ταξικό Μέτωπο" - Πρωτοβουλία εργαζομένων στο Μετρό | 
Συνέλευση Συνδικαλιστών Βάσης Λοιπών Επαγγελμάτων | Εργατική Εφημερίδα 
"Δράση"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *