Για το Εγχειρίδιο Εκμάθησης Ελληνικών σε Μετανάστες και Πρόσφυγες

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 03/12/2016
Αναλύσεις & Θέσεις

Sinialo_ImmigrantsBook_2012-05_BO

Tο  Μάiο του 2012 τυπώθηκε και κυκλοφόρησε το βιβλίο “εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες” έπειτα από ανάγκη καταγραφής της ύλης που χρησιμοποιήθηκε στα μαθήματα ελληνικών τα αποία λαμβάνουν μέρος από τον Δεκέμβριο του 2010 στην κατάληψη Σινιάλο. Ένα βιβλίο που ουσιαστικά έχει γραφτεί από τους ίδιους τους μετανάστες ανταποκρινόμενο στις ανάγκες τους, αποτελώντας ένα εργαλείο για την βελτίωση της καθημερινότητας τους από τον έλεγχο στον δρόμο μέχρι την επίσκεψη σε έναν γιατρό. Σε αυτήν  ακριβώς την ανάγκη απαντά και η διοργάνωση αυτοοργανωμένων μαθημάτων από την πλευρά μας ως αναπόσπαστο κομμάτι της έμπρακτης αλληλεγγύης μας.

απόσπασμα από την εισαγωγή του εγχειριδίου “εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες”.

Το εγχειρίδιο εκμάθησης ελληνικών σε μετανάστες και πρόσφυγες δημιουργήθηκε για  να διευρύνει τις δυνατότητες μεταξύ των καταπιεσμένων με όρους ισότητας και αλληλεγγύης: αντικατοπτρίζει την προσπάθειά μας για την δημιουργία ουσιαστικής σχέσης με τους μετανάστες-τριες και στέκεται βοηθητικά στο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Το αντιλαμβανόμαστε ως ένα απελευθερωτικό εργαλείο και όχι ως μέσο αφομοίωσης. Μέσα στα χρόνια αρκετές φορές είχαμε πληροφορηθεί οτι το εγχειρίδιο μας βρισκόταν σε χώρους που δεν του αντιστοιχούν, και πρόσφατα αντιληφθήκαμε ότι το βιβλίο μας χρησιμοποείται ευρέως το τελευταίο διάστημα από διάφορες ΜΚΟ  που δραστηριοποιούνται μέσα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών-τριων και προσφύγων, αλλά και σε παρουσιάσεις θεσμικών φορέων σχετικά με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες.

Το εγχειρίδιο αυτό τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα και διακινείται ελεύθερα και χωρίς κανένα αντίτιμο είτε ως φυσικό αντίτυπο έπειτα από επαφή με την κατάληψη Σινιάλο είτε  σε μορφή pdf μέσω του site της κατάληψής. Απευθύνεται σε άτομα και συλλογικότητες που όχι μόνο συνειδητοποιούν την αυταξία του, αλλά και συμμερίζονται τους σκοπούς και τα χαρακτηριστικά της δημιουργίας του.

Συμβαίνει όμως  να φτάνει και σε χέρια που συνειδητά προσπερνούν τα αντικρατικά, αντιθεσμικά και αντιιεραρχικά χαρακτηριστικά που διέπουν αυτό –όπως και κάθε μας εγχείρημα- τα οποία χαρακτηριστικά αναφέρονται ξεκάθαρα  στις 4 σελίδες της Εισαγωγής  του Εγχειριδίου Εκμάθησης Ελληνικών σε Μετανάστες και Πρόσφυγες. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, μόνο εχθρικά μπορούμε να αντιληφθούμε κάθε απόπειρα εργαλειοποίησης του εγχειριδίου εκμάθησης ελληνικών σε χέρια που όχι μόνο διαφωνούν με τις θέσεις του εγχειρήματός μας, αλλά με πρόσχημα τις ανθρωπιστικές τους προθέσεις συντελούν στην υλοποίηση και υπεράσπιση των κυριαρχικών συμφερόντων και αναπαράγουν και συντηρούν τους διαχωρισμούς μεταξύ των καταπιεσμένων. Τη στιγμή λοιπόν που ΜΚΟ και διάφοροι φορείς εξασκούν τη φιλανθρωπία τους μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο της στρατιωτικοποιημένης καθημερινότητας των εγκλωβισμένων προσφύγων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, η δική μας απάντηση θα  είναι η συνεχής οργάνωση των υποδομών μας στην κατεύθυνση της έμπρακτης αλληλεγγύης καθώς και  η ανατρεπτική δράση ενάντια σε κάθε διαχωρισμό και  διαμεσολάβηση.

ομάδα για την αυτομόρφωση και ενάντια στην εκπαίδευση

κατάληψη σινιάλο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *