Αλίμονο!

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 10/06/2021
Σχολιασμοί

Όταν η αστική τάξη κάνει μόνη της ταξικό πόλεμο…ενάντια στους προλετάριους που την βάζουν στην κυβέρνηση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *