Άνοιγμα μαθημάτων αυτομόρφωσης

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: 01/11/2016
Εκδηλώσεις & Δράσεις

οοοοοοοοοοοοοοοοο copy

*ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΙΝΙΑΛΟ

Μετά από δυο χρόνια μαθημάτων αυτομόρφωσης και εργαστηρίων για το Ελεύθερο Λογισμικό, δημιουργείται φέτος μια πειραματική ομάδα μελέτης με αντικείμενο μια διευρυμένη κριτική/θεωρητική προσέγγιση της τεχνολογίας, συνεχίζοντας παράλληλα την πρακτική ενασχόληση με τα ελεύθερα ψηφιακά εργαλεία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *